Dota 2اخبار

پچ 7.27 آیتم ها ترجمه شد.

آیتم ها

پچ 7.27 آیتم ها براتون ترجمه کردیم میتونید بخونید و از این پچ جدید خیلی سریع قلق گیری کنید و رنک آپ کنید.

necronomicon
دیگه Archer aura نداره (سرعت حرکت/اتک برای یونیت های necro به اندازه aura که میده افزایش پیدا می‌کنه.)
نوع دمیج اتک های یونیت ها از Piercing (عبورکننده از ارمور) به hero تغییر یافت و مقدار دمیج کلی به صورت -57% در برابر یونیت ها، – 10% در برابر ساختمان ها و +26% در برابر هیروهاست
مقدار Mana regen از 2/3.5/4 به 2/3/4 کاهش یافت.
دیگر دمیج Last will هنگام spell Immunity وارد نمیشود. (کریپ قرمز)

helm of dominator
دیگه damage و aura regen نداره
ابیلیتی اکتیو الان ۴۰ تا دمیج پایه و ۱۲ تا و ۴ تا Mana regen به کریپ میده
زمان کولداون از ۶۰ به‌ ۴۵ کاهش یافت
دستور ساخت فعلی: Helm of Iron Will، crown، و یه recipe به قیمت ۷۲۵ گُلد تغییر یافت
بونوس های دیگه آیتم الان ۶ تا آرمور و ۶ تا ریجن و ۶ تا از همه stat هاست

Vladmir’s offering
دستور ساخت فعلی: morbid mask, blades of attack, ring of basilius و یه recipe ۶۰۰ تایی(قیمت کلی از ۲۳۰۰ به ۲۳۷۵)
دیگه ۳ تا Armor Aura نمیده
دیگه ۵ تا به تمام statها نمیده
مقدار lifesteal aura از ۲۰٪ به ۱۵٪ کاهش یافت.
الان یه damage aura ۱۸٪ داره
Mana regen از ۱.۵ به ۲ افزایش یافت.

Drum of Endurance
از این به بعد به Crown، Sage’s Mask، Windlance و 600 گلد Recipe دارد.
دیگه 20 تا اتک اسپید Aura ای نمیده.
اکنون +6 به تمام Attribute ها،. +1.5 Mana regen و +20 سرعت حرکت.
سرعت اتک دادن از +35 به +45 افزایش یافت.
سرعت حرکت اکتیو (بعد از فعال شدن ایتم) از 12% به 13% افزایش یافت.

Buckler
ارمور aura ای از 2.5 به 2 پیدا کرد.

Mekanism
از این به بعد نیاز به ایتم Buckler داره به جای Chainmail.(قیمت تمام شده ایتم بدون تغییر است.)
از این به بعد +3 ارمور aura ای میده و ارمور شخصی از +6 به +4 کاهش یافت.
دیگه +4 به تمام stat ها اضافه نمیکنه.

Guardian Greaves
از این به بعد +3 ارمور aura ای میده و ارمور شخصی از +6 به +4 کاهش یافت.
دیگه +5 به تمام stat ها اضافه نمیکنه.

Crimson guard
از این به بعد +3 به تمام stat ها اضافه نمیکنه.
کول دان Cd از 46 به 40 کاهش پیدا کرد.

Blade mail
مقدار ۵۰۰ گلد خرید recipe به جای استفاده robe of magi تغییر یافت.
مقدار +8 intelligence اضافه نمیکنه.
مقدار armor اضافه از ۶ به ۷ افزایش یافت.
از حالا دارای یک قابلیت پسیوه که ۲۰+۲۰٪ اتک دمیج رو برمیگردونه.
در حالت فعال یا اکتیو بودن بازگرداندن دمیج از مقدار ۱۰۰٪ به ۸۰٪ کاهش یافت.

Blitz knuckles
ایتم پایه ای. به قیمت ۱۰۰۰ گلد و +۳۵ اتک اسپید میده.

Monkey king bar
اکنون به جای quartestaff به blitz knuckles نیاز داره. مقدار دمیج از ۵۲ به ۴۲ کاهش یافت. اتک اسپید از +۱۰ به +۳۵ افزایش یافت.

Oblivion staff :
دمیج اضافی از ۱۰ به ۱۵ افزایش یافت.

Orchid malevolence :
Mana regen از ۵.۵ به ۴ کاهش یافت.
اینتل از ۲۵ به ۲۰ کاهش یافت.
قیمت recipe این آیتم از ۷۷۵ به ۴۷۵ کاهش یافت.
( قیمت کل این آیتم از ۳۸۷۵ به ۳۴۷۵ کاهش یافت.)

shadow amulet :
قیمت از ۱۴۰۰ به ۱۰۰۰ کاهش یافت ولی دیگر +20 اتک اسپید نمی‌دهد.

پچ 7.27 آیتم ها

glimmer cape :
الان با آیتم های shadow amulet + cloak + gloves of haste ساخته می‌شود.

shadow balde :
الان با آیتم های shadow amulet + blitz knuckles + broadsword ساخته می‌شود.
اتک اسپید از +30 به +35 افزایش یافت.
دمیج از +27 به +25 کاهش یافت.

Echo sabre :
از الان دیگر کریپ‌ها و ایلوژن ها slow نمی‌شوند و فقط هیروها slow می‌شوند.

Silver Edge
از این به بعد به جای Ultimate Orb به آیتم Echo Sabre نیاز داره.
از این به بعد +40 دمیج، +45 اتک اسپید، مقدار +12 STR، مقدار +10 INT و +1.5 Mana regen . (تمام مزایای ایتم های زیرمجموعه رو داره.)

Bracer
مقادیر Str/int/agi از 6/3/3 به 5/2/2 کاهش یافت.
از این به بعد +4% magic resistance نمیده.
از این به بعد +3 دمیج و +0.75 HP regen میده.

Wraith Band
مقادیر Str/int/agi از 6/3/3 به 5/2/2 کاهش یافت.
از این به بعد +1.5 ارمور و +5 اتک اسپید میده.

Null Talismam
مقادیر Str/int/agi به 6/3/3 به 5/2/2 کاهش یافت.
از این به بعد 0.6 mana regen و +3% spell amp میده.
Ring of regen
مقدار Hp regen از 1.75 به 1.5 کاهش یافت.
قیمت از 225 به 175 کاهش یافت.

پچ 7.27 آیتم ها

Sage’s mask
مقدار mana regen از 1 به 0.6 کاهش یافت.
قیمت از 225 به 175 کاهش یافت.

Ring of protection
قیمت از 150 به 175 افزایش یافت.

Ring os Basilius
قیمت recipe از 200 به 250 افزایش یافت. (قیمت کل همون 425 مونده.)

Headress
قیمت recipe از 200 به 250 افزایش یافت. (قیمت کل همون 425 مونده.)

Buckler
قیمت recipe از 225 به 200 کاهش یافت. (هزفنه کل همون 375 باقی مونده.)

Urn of Shadows
قیمت recipe از 310 به 345 افزایش یافت. (قیمت کل همون 840 باقی مونده.)

Pipe of Insight
قیمت recipe از 1200 به 1250 افزایش یافت. (قیمت کل همون 3425 باقی مونده.)

Tranquil boots
مقدار unbroken speed از 75 به 70 کاهش یافت. (قیمت کل از 975 به 925 کاهش یافت.)
مقدار broken speed از 50 به 45 کاهش یافت.

پچ 7.27 آیتم ها

Kaya
دیگه 12% مصرف mana کاهش نمیده. باعث 24% تقویت mana Regen میشه

Yasha and Kaya
دیگه ٪18 مصرف mana کاهش نمیده. باعث 30% تقویت mana Regen میشه

Kaya and Sange
دیگه ٪18 مصرف mana کاهش نمیده. باعث 30% تقویت mana Regen میشه

Bloodstone
دیگه 12% مصرف mana کاهش نمیده

Yasha and Kaya
مقدار Spell Amp از 14% به 16% افزایش یافت

Kaya and Sange

مقدار Spell Amp از 14% به 16% افزایش یافت

sange :
دیگر spell lifesteal را تقویت نمی‌کند.

Kaya :
الان 24% spell lifesteal را تقویت می‌کند.

kaya and sange :
الان 30% spell lifesteal را تقویت می‌کند.

yasha and kaya :
الان 30% spell lifesteal را تقویت می‌کند.

bloostone :
الان 30% spell lifesteal را تقویت می‌کند.

soul booster :
الان 10% magic resistance می‌دهد.

blood stone :
الان 10% magic resistance می‌دهد.

octarine core :
الان 10% magic resistance می‌دهد.

Voodoo mask :
آیتم پایه جدید است که 12% اسپل lifesteal در برابر هیرو ها و 2.5% در برابر creep ها می‌دهد. قیمتش 900 گلد است.

پچ 7.27 آیتم ها

octarine core :
الان با soul booster و voodoo mask و recipe(900 gold) ساخته می‌شود.
قیمت کل از 5900 به 5000 کاهش یافت. دیگر Int نمی‌دهد.

Veil of discord :
تمام attributeها از +9 به +4 کاهش پیدا کرد. قیمت recipe از 1150 به 650 کاهش پیدا کرد.
کولدون از 20 به 25 افزایش پیدا کرد. اسپل amplification از 20% به 18% کاهش پیدا کرد.

Holy locket :
الان می‌توان این آیتم را روی یار ها تا range 500 با magic stick کست کرد.

Soul ring :
الان با 2x gauntlet + ring of protection + recipe(350 gold) ساخته می‌شود.
این آیتم +6 strength و +2 Armor می‌دهد. دیگر 2.5 hp regen نمی‌دهد.

Hyper stone :
اتک اسپید از +55 به +60 افزایش یافت.

Assault cuirass :
اتک اسپید aura از +25 به +30 افزایش پیدا کرد. دیگر +5 stats نمی‌دهد.

bloodthorn :
اتک اسپید از 85 به 90 افزایش پیدا کرد.

Battle fury :
الان به جای mithril hammer با Claymore ساخته می‌شود. دمیج از 60 به 55 کاهش پیدا کرد. مقدار Mana regen  از 3.75 به 3.25 کاهش یافت.

broadsword :
دمیج از 16 به 15 کاهش یافت.

Crystalys :
دمیج از 34 به 32 کاهش یافت. قیمت recipe از 700 به 500 کاهش یافت.

Cloak :
قیمت از 550 به 450 کاهش یافت.

Hood of defiance :
قیمت Recipe از 200 به 300 افزایش یافت. (قیمت کلی ثایت مونده.)

Satanic :
از این به بعد یک recipe با قیمت 500 گلد داره.

Meteor Hammer :
کولداون از 28 به 24 کاهش یافت. مدت stun از 2 به 1.75 کاهش یافت.
دستور ساخت ایتم شامل Perseverance، crown و یک recipe 250 گلدی میشه.
از این به بعد +8 به تمامی statها، +6.5 Hp regen و 2.5 mana regen میده.

Spirit vessel
از این به بعد aura کم کننده heal نداره. دمیج بر ثانیه Soul Release از 25 به 35 کاهش یافت.
میزان کاهش hp دشمن از – 35% به – 45% افزایش یافت.

Shiva’s Guard
از این به بعد Freezing Aura شامل 25% کاهش heal در منطقه میشه. قیمت recipe از 650 به 750 افزایش یافت.

Dagon
از این به بعد دستور ساخت ایتم به صورت Belt of Strength، band Elvenskin، Robe of the Magi و recipe با قیمت 1300 گلد.
از این به بعد به ترتیب در هر لول 6/8/10/12/14 به تمام Attribute ها اضافه میکنه.

Heart of Tarrasque

دیگه +10 Hp regen یا heal/regen amplification نمیده. از این به بعد به صورت passive مقدار 1% health regeneration میده.
در حالت خارج از درگیری، +50% health regen amplification میده. مقدار str از 45 به 40 کاهش یافت. قیمت recipe از 400 به 650 افزایش یافت.

Eye of skadi
مقدار Heal reduction از 35% به 45% افزایش یافت. مقدار اسلو کردن از 20/45 به 25/50 تغییر یافت.

Quelling Blade
قیمت‌ از 150 به 130 کاهش یافت. میزان دمیج اضافه برای هیروهای نزدیک زن از 18 به 15 کاهش یافت.
میزان دمیج اضافه برای هیرو های دورزن از 5 به 6 افزایش یافت.

Linken’s Sphere
قیمت recipe کاهش از ۱۲۰۰ به ۹۰۰

Abyssal Blade
مقدار Cast range استفاده از ۶۰۰ به ۵۵۰ کاهش یافت

Heaven’s Halbred
خاصیت evasion از ۲۵٪ به ۲۰٪ کاهش یافت

Dragon Lance
میزان Agi از ۱۲ به ۱۴ افزایش یافت

Hand of Midas
ضریب XP از ۱۸۵٪ به ۲۱۰٪ افزایش یافت

Refresher Orb
کولداون از ۱۹۵ ثانیه به ۱۸۰ ثانیه

Ultimate Orb
کاهش قیمت از ۲۱۵۰ به ۲۰۵۰

Infused Raindrops
مقدار Mana regen  از ۰.۹ به ۰.۸ کاهش یافت

Nullifier
سرعت حرکت پرتابه از ۷۵۰ به ۱۰۰۰ افزایش یافت

Aghanim’s scepter
قیمت recipe برای Aghanim Blessing از ۱۸۰۰ به ۱۶۰۰ کاهش یافت

Aether Lens
کاهش قیمت recipe از ۶۰۰ به ۵۵۰

Boots of Travel 2
کاهش کولداون از ۴۰ به ۳۰ ثانیه

Smoke of Deceit
قیمت آیتم از 80 به 50 رسید

Sentry Ward
زمان آماده سازی دوباره آن از90 به 85 رسید

Tome of Knowledge
قیمت آن از 150 به 75 رسید

Gloves of Haste
آیتم را از قسمت Miscellaneous shop به دسته equipment جایی که همه ی آیتم های attack speed در آنجا هستن منتقل شد

امیدواریم ترجمه پچ 7.27 آیتم ها براتون مفید بوده باشه. در پست بعدی بخش neutral item ها رو هم براتون ارسال می کنیم.

امتیاز کاربران: هنوز امتیازی ثبت نشده!
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن