Dota 2اخبار

patch 7.27b قسمت پنجم ترجمه شد

patch 7.27b قسمت پنجم ترجمه در خدمت شما دوستان هستیم.
تغییرات اساسی بر روی هیروهای دوتا انجام شده در این بخش از Oracle تا Shadow Shaman ترجمه شد.

Oracle
Purifying Flames

زمان انجام این Ability کاهش پیدا کرده از ۰.۳ به ۰.۱۵ .
Talents

در Talent لول ۱۵ Purifying flames cooldown از -۰.۸ به -۱ ثانیه افزایش یافته است.
در Talent لول ۲۵ تغییر ایجاد شده از -۴ ثانیه Fate’s edict cooldown به -۱.۵ ثانیه Fortune’s end max channel time.
Outworld Devourer
Essence Flux

مقدار زمان Slow کردن این Ability از ۱.۷۵ به ۲ افزایش یافته .
مدت زمان Active بودن این Ability از ۶ به ۸ افزایش یافته است.
Arcane Orb

مقدار Mana لازم برای این Ability از ۱۱۰/ ۱۴۰/ ۱۷۰/ ۲۰۰ به ۸۰/ ۱۲۰/ ۱۶۰/ ۲۰۰ کاهس یافته است.
Astral Imprisonment

این Ability از این به نشنگر دارد که نشان تا محدوده اب Damage وارد می کند.
مقدار Range این Ability از ۲۲۵/ ۳۰۰/ ۳۷۵/ ۴۵۰ به ۳۰۰/ ۳۵۰/ ۴۰۰/ ۴۵۰ افزایش پیدا کرده است.
Talents

در Talent لول ۲۵ مقدار Spell Lifesteal از +۱۲٪ به +۲۰٪ افزایش پیدا کرده است.
Phantom Assassin

به مقدار Base Damage این هیرو ۳ تا اضافه شده.
Blur

میزان زمان Blur scepter cooldown از ۱۲ به ۱۰ کاهش پیدا کرده است.
Talents

در Talent لول ۱۰ تغییر ایجاد شده از +۱۲ Damage به -۱ وانیه Stifling Dagger cooldown.
در Talent لول ۱۵ تغییر ایجاد شده از +۲۵٪ Cleave به +۳۵۰ تا Phantom Strike d cast range.
در Talent لول ۲۰ Blur Evasion از ۳۰٪ به ۳۵٪ افزایش پیدا کرده است.
Phantom Lancer

محدود Attack Damage از ۴۸-۷۰ به ۵۲-۶۶ تغییر پیدا کرده ، میانگین Damage مثل قبل باقی مونده.
Spirit Lance

مقدار Damage این Ability از ۱۰۰/ ۱۵۰/ ۲۰۰/ ۲۵۰ به ۱۰۰/ ۱۶۰/ ۲۲۰/ ۲۸۰ افزایش پیدا کرده است.
Talents

در Talent لول ۱۵ تغییر ایجاد شده از +۱۰۰ Spirit Lance Damage به -۱ ثانیه Spirit Lance Cooldown.
در Talent لول ۲۰ تغییر ایجاد شده از +۵ Max Juxtapose Illusions به +۴٪ Juxtapose Illusion Damage.

phoenix

ماناکاست Fire Spirits از 80/90/100/110 به 120 افزایش یافت.
ضربه های لازم برای شکستن تخم فونیکس از ۵/۸/۱۱ به ۶/۸/۱۰ تغییر یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ٪۱۴+ Icarus Dive به ٪۱۸+ افزایش یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۴۰۰+ به ۵۰۰+ جان تغییر یافت .

Puck
تلنت ها :
تلنت لول ۲۵ Dream coilrqpid fire از 0.85 به 0.75 تقویت یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۳۵۰+ dream coil AoE به ۳۰۰+ کاهش یافت .

Pudge
اچ پی ریجن پایه از ۱ به ۲ افزایش یافت .
استرنج گین از ۴ به ۳.۲ کاهش یافت .

لول meat hook :
کولداون اش از ۲۷/۲۲/۱۷/۱۲ به ۲۱/۱۸/۱۵/۱۲ کاهش یافت .

لول rot :
اسلو این لول از ۱۱/۱۸/۲۴/۳۲ درصد به ۱۴/۲۰/۲۶/۳۲ افزایش یافت .

لول flesh heap :
استرنج گین اش از ۱/۱.۵/۲/۲.۵ به ۱.۵/۲/۲.۵/۳ افزایش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۲۸+ دمیج سمش به ۳۰+ افزایش یافت .

Queen of Pain
استرنج گین اش از ۲.۳ به ۲.۲ کاهش یافت .

لول Shadow Strike :
مانا کاستش از ۱۱۰ به ۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰ افزایش یافت .
دمیج در ثانیه این لول از ۵۰/۷۵/۱۰۰/۱۲۵ به ۳۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ کاهش یافت .

patch 7.27b قسمت پنجم

لول Sonic wave :
مانا کاستش از ۲۵۰/۳۶۰/۵۰۰ به ۲۵۰/۴۰۰/۵۵۰ افزایش یافت .

Razor
استرنج گین اش از ۲.۶ به ۲.۸ افزایش یافت .
اجیلیتی گینش از ۲.۱ به ۲.۳ افزایش یافت .

لول Plasma field :
کولداونش از ۱۴ به ۱۳/۱۲/۱۱/۱۰ تغییر یافت .
Plasma Field cooldown reduced from 14 to 13/12/11/10

لول Static link :
از این به بعد شمارا disarm نمیکند و به نیروهای نامرئی اتک نمیدهد ، ولی درعوض به شما این اجازه رو میدهد که در هنگام حرکت هم اتک دهید . ( مثل ویند رنجر ) . در حالت نرمال به هدفی که لینک شده دمیج میدهد ، ولی شما میتوانید هدف دیگری را نیز برای اتک دادن انتخاب کنید .

لول storm surge :
از این به بعد ۲/۴/۶/۸ درصد به همتیمی هایتان سرعت نمیدهد .
سرعتش از ۶/۱۰/۱۴/۱۸ درصد به ۸/۱۲/۱۶/۲۰ افزایش یافت .

لول Eye of the storm:
از این به بعد پسیو نیست .
دمیجش در هر ضربه از ۴۰/۵۵/۷۰ به ۶۰/۷۵/۹۰ افزایش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۲۵ اش از ۱۸۰+ دمیچ پسیو Eye of the storm به ۱+ هدف های Eye of storm تغییر یافت .

Rubick
اتک اسپید پایه از ۱۰۰ به ۱۱۰ افزایش یافت .
محدوده دمیجش هم از ۵۷-۴۷ به ۵۵-۴۹ تغییر یافت .

لول Fade bolt :
دمیج ریداکشن این لول برای هیرو ها و کریپ ها به ۱۰/۱۸/۲۶/۳۴ درصد دمیج پایه هدف تغییر یافت .
قدرت این لول از ۸۰/۱۶۰/۲۴۰/۳۲۰ به ۱۰۰/۱۷۵/۲۵۰/۳۲۵ افزایش یافت .
مانا کاست این لول از ۱۳۵/۱۴۰/۱۴۵/۱۵۰ به ۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰/۱۵۰ کاهش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۵۰+ دمیج به ۵۰+ دمیج پایه افزایش یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۸۰- دمیج هیرو Fade bolt شده به دزدیدن دمیج هیرو Fade bolt شده تغییر یافت .

Sand King
لول Caustic finale :
این لول بکلی تغییر یافت .
از این به بعد با اتک دادن به حریف دیبافی بر روی سر ان ظاهر میشود که بمقدار ۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ سرعت حرکتش را برای ۵ ثانیه کاهش میدهد . اگر حریف در این ۵ ثانیه دیباف بمیرد ، انفجاری با دمیج ۷۰/۹۰/۱۱۰/۱۳۰ بعلاوه ۱۰/۱۴/۱۸/۲۲ درصد مکث جان حریف در رینج ۵۰۰ اتفاق میفتد .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۳۰- اسلو Epicenter Atack به ۲۰+ دمیج بر هر موج تغییر یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۲موج های Epicenter به ٪۸+ اسلو Caustic finale تغییر یافت .
تلنت لول ۲۰ از ۸+ ارمور به ۲- ثانیه Burrowstrike کولداون تغییر یافت .
تلنت لول ۲۰ از ۲۵+ دمیج Epicenter به ۲۰+ اچ پی ریجن تغییر یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۴۰+ اچ پی ریجن به ۴+ موج های Epicenter تغییر یافت .

Shadow Demon
تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۱۲+ اینتلجنس به ۱۵+ افزایش یافت .

Shadow Fiend
دمیج پایه ۴ عدد افزایش یافت .

لول Neceomastery :
مکث روح ها از ۱۲/۲۰/۲۸/۳۶ به ۱۱/۱۴/۱۷/۲۰ تغییر یافت ( البته با اقانیم مکث روح ها ۲۵ میشود )
دمیج روح ها از ۲ به ۱/۲/۳/۴ تغییر یافت .
از این به بعد با کشتن هیرو ، روح بیشتری نمیگیرید .

لول Requiem of Souls
از این به بعد به ازای هر روح یک موج ازاد میکند . ( قبلا به ازای هز ۲ روح ، یک موج ( گردی بزرگا ) ازاد میشد )

تلنت ها :
تلنت لول ۲۰ از ۲+ دمیج به ازای هر روح به ۳+ افزایش یافت .

Shadow Shaman
اینتلجنس پایه از ۱۹ به ۲۵ تغییر یافت ( دمیچ پایخ تغییر نکرده )

لول Mass serpent ward
بونتی مار ها از ۳۸-۲۶ به ۳۶-۲۸ کاهش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۱۰۰+ دمیج کل Shackles به ۱۴۰+ افزایش یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۴- ثانیه کولداون هکس به ۴.۵- افزایش یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۳۲۰+ دمیج Ether shock به ۳۴۰+ افزایش یافت .

patch 7.27b قسمت پنجم هم تموم شد امیدوارم لذت برده باشید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن