Dota 2

patch 7.27b قسمت چهارم ترجمه

patch 7.27b قسمت چهارم ترجمه در خدمت شما دوستان هستیم.
تغییرات اساسی بر روی هیروهای دوتا انجام شده در این بخش از Kunkka تا Omniknight ترجمه شد.

Kunkka
تلنت لول ۲۵ از +85% tidebringer cleave به +110% افزایش پیدا کرد.
Legion commander
مقدار strength پایه به مقدار ۱ کاهش پیدا کرد.
Duel
مقدار اضافی دمیج در دوئل از ۱۰/۱۸/۲۶ به ۱۰/۲۰/۳۰ افزایش پیدا کرد.
Talents
تلنت لول ۱۵ از -4ثانیه overwhelming odds به -6ثانیه افزایش پیدا کرد.
تلنت لول ۲۵ از مقدار ۲۷۵AoE press the attack به +400افزایش پیدا کرد.
تلنت لول ۲۵ از +32 دمیج دوئل اضافی به +30کاهش یافت.
Leshrac
دمیح پایه به مقدار ۳ افزایش یافت
برد اتک از ۶۰۰ به ۵۷۵ کاهش یافت
دریافت strengthاز ۲.۳ به ۲.۵ افزایش یافت.

لول Pulse Nove
زمان سپتر Pulse Nova از 1.75 به 1.5 کاهش یافت
تلنت ها:
لول 10 از +200 مانا به +40 Split Earth Radius تغییر کرد
لول 20 از +350 Health به +1 ثانیه Lighting Storm Slow تغییر کرد
لول 25 از +2.5 Lighting Storm Slow به +175 دمیج Lighting Storm تغییر کرد
Lich
تلنت ها:
لول 10 از +15 MS به +60 Frost Nova AoE دمیج تغییر کزد
لول 10 از +150 Health به +100 کست رنج تغییر کرد
لول 20 از +150 کست رنج به +100 Chain Frost دمیج تغییر کرد
لول 20 از +2.5 ثانیه Frost Shield Duration به +4 افزایش یافت
Lifestealer
حداقل بیس دمیج از 42 به 46 افزایش یافت
تلنت ها:
لول 10 از +25 As به +30 افزایش یافت
لول 10 از +150 Health به +200 افزایش یافت
لول 20 از +40% Open Wounds Lifeateal به 4- ثانیه Open Wounds CD تغییر کرد
Lina
لول Laguna Blade
دمیج از 450/650/850 به 500/700/900 افزایش یافت
لول Dragon Slave
مقدار انیمیشن backswing از 0.53 به 0.38 کاهش یافت
تلنت ها:
لول 20 Fiery Soul از 24/1.5% به 30/1.5% به ازای هر Soul که استک میشه

Lion
مقدارAttack Speed پایه از 100 به 115 افزایش یافت.
ارمو پایه به اندازه 1 افزایش یافت.
Talents
لول 10 از 75+ Cast Range 15%+ Slow ابیلیتی Mana Drain تغییر یافت.
لول 15 از 15%+ Slow ابیلیتی Mana Drain به 150+ Cast Range تغییر یافت.
لول 15 از 150+ دمج ابیلیتی Finger of the Death به کاهش کولدان 2- ثانیه ابیلتی Earth Spike تغییر یافت.
لول 20 از افزایش 400 + HP به افزایش 20+ دمج ابیلتی Finger of the Death به ازای هر کیل تغییر یافت.

Lone Druid
مقدار Strength به ازای هر لول از 2.7 به 2.5 کاهش یافت
لول Savage Roar
دیگه روی تارگتی که نمیتونه کست کنه, دوبار کست نمیشه
لول Summon Spirit Bear
دمیج به ازای هر لول, الان بعنوان بیس دمیج حساب میشه بجای اینکه بونس دمیج رو حساب کنه
دمیج backlash خرس از 10% مکس Health به 20% افزایش یافت
لول Entangling Claws خرس دیگه یه Duration خاصی روی کریپ نداره
لول True Form
آرمور اضافی از 10/15/20 به 8/10/12 کاهش یافت
تلنت ها:
لول 25 از 0.15- اتک تایم خرس به 0.1- کاهش یافت
Luna
بیس دمیج 3 تا اضافه شد
لول Lunar Blessing
از 15/20/25/30% به 10/18/26/34% تغییر کرد
دیگه آرمور اضافه نمیده
لول Moon Glaives
تعداد bounce ها از 1/2/3/6 به 3/4/5/6 تغییر کرد
کاهش دمیج به ازای هر bounce از 35% به 52/46/40/34% تغییر کرد

Magnus
لول Empower
دمیج از 10/15/20/25% به 11/18/25/32% افزایش یافت
لول Shockwave
مقدار Slow از 60% به 75% افزایش یافت
لول Skewer
کولدان از 26/24/22/20 به 22/20/18/16 کاهش یافت
شعاع این لول از 135 به 145 افزایش یافت
تلنت ها:
لول 10 از+15 AS به +20 افزایش یافت
لول 15 از +100 Shockwave دمیج به +140 افزایش یافت
Mars
بیس Intelligence از 17 به 20 افزایش یافت
لول Arena of Blood
زمان شکل گیری اون از 0.6 به 0.3 کاهش یافت
تلنت ها:
لول 10 از 2- ثانیه Spear کولدان به 3- افزایش یافت
Medusa
بیس Strength از 15 به 17 افزایش یافت
بیس Intelligence از 19 به 23 افزایش یافت
لول Split Shot
مقدار دمیج Arrow ,resuction های دیگه به اندازه Arrow اصلیه
از الان به بعد این لول رو میشه کنترل(خاموش روشن) کرد
تعداد Arrow ها از 3 به 4 افزایش یافت
رنج اضافه اَرو های فرعی از 100 به 150 افزایش یافت
دمیج این لول از 30/40/60/75% به 50/60/70/80% افزایش یافت
کست پوینت Mystic Snake از 0.4 به 0.2 کاهش پیدا کرد
مقدار کولداون Mystic Snake از 11 به 10 کاهش پیدا کرد

ادامه ترجمه patch 7.27b قسمت چهارم

Mirana
Moonlight Shadow

سرعت راه رفتن در این Ability از ۱۵٪ به ۹/ ۱۲/ ۱۵٪ تغییر کرده است.
Sacred Arrow

زمان Cooldown این Ability افزایش یافته و از ۱۸/ ۱۷/ ۱۶/ ۱۵ به ۱۹/ ۱۸/ ۱۷/ ۱۶ تغییر کرده است.
Leap

مقدار پرش این Ability افزایش یافته از ۵۵۰ به ۵۷۵.
Talent

در لول ۱۵ Talent این هیرو از ۶۵+ تا Leap Attack Speed به ۷۵+ افزایش یافته است .
Monkey King

افزیش Base Armor به مقدار ۳ تا.
Jingu Mastery

مقدار Damage این Ability از ۶۰/ ۹۰/ ۱۲۰/ ۱۵۰ به ۴۰/ ۷۰/ ۱۰۰/ ۱۳۰ کاهش یافته است.
زمان Hit Tracker این Ability از ۱۰ به ۷/ ۸/ ۹/ ۱۰ ثانیه کاهش یافته است.
Wukong’s Command

مدت بین Attack ها بهبود یافته و از ۱.۲ به ۱.۱ تغییر کرده است.
Talents

در Talent لول ۱۰ مقدار Attack Speed از ۱۵+ به ۲۰+ افزایش یافته است.
در Talent لول ۱۰ محدوده دید Tree Dance از ۳۲۵+ به ۴۰۰+ افزایش یافته است.
در Talent لول ۱۵ مقدار Jingu Mastery Damage از ۸۰+ به ۱۰۰+ افزیش یافته است.
Naga siren

سرعت حرکت این هیرو از ۳۲۰ به ۳۳۰ افزایش یافته است.
Ensnare

زمان انجام دادن این Ability از ۰.۶ به ۰.۵ کاهش یافته است.
Song Of The Siren

وقتی Scepter ببندید به اضافه تاثیرات قبل همچنین ۲۰ ثانیه هم Cooldown این Ability را کاهش می دهد.
Nature’s Prophet

۲ تا از Base armor این هیرو کم شده است.
Nature’s Call

مقدار Gold/Xp که از Treant های این هیرو داده می شد از 16/20 به 8/12 کاهش یافته است.
Talents

در Talent لول ۱۰ از ۲۵+ Damage به ۲۰+ کاهش پیدا کرده است.
در Talent لول ۱۰ مقدار Wrath Of Nature Base Damage از ۱۵+ به ۲۵+ افزایش یافته است.
در Talent لول ۱۵ تغییر ایجاد شده به جای ۸ تا Armor به مقدار ۲۵+ Attack Speed دریافت می کنین.
در Talent لول ۲۰ تغییر ایجاد شده به جای ۳۰+ Attack Speed به مقدار ۸+ Armor دریافت می کنید.
Necrophos
Talents

در Talent لول ۲۵ Cooldown Death Pulse کاهش پیدا کرده از ۲- به ۲.۵- ثانیه.
Night Stalker
Talents

در Talnet لول ۱۰ به جای ۱۵۰+ Mana به مقدار ۴۵+ Void Damage دریافت می کنین.
در Talent لول ۱۰ به جای ۱۵۰+ Hp به مقدار +۷٪ Hunter in the night Movement speed دریافت می کنین.
Nyx Assassin
Impale

مقدار Damage این Ability از ۸۰/ ۱۴۰/ ۲۰۰/ ۲۶۰ به ۱۰۰/ ۱۶۰/ ۲۰۰/ ۲۶۰ افزایش یافته است.
Talents

در Talent لول ۱۰ +۶٪ Spell Amplification به +۸٪ افزایش یافته است.
Ogre Magi

مقدار Agility گرفتن این هیرو از ۱.۹ به ۱.۵ کاهش یافته است.
Unrefined Fireblast

مقدار Manacost این Ability از ۶۰٪ به ۴۵٪ تغییر یافته است.
Omniknight

مقدار Base Movement Speed این هیرو از ۳۰۰ به ۳۰۵ افزایش پیدا کرده است.
Purification

مقدار Cast Range این Ability از ۴۰۰ به ۵۵۰ افزایش یافته است.
Degen Aura

دیگه Attackspeed کم نمی کند.
مقدار شعاع این Ability از ۳۰۰ به ۳۷۵ افزایش یافته است.
Talents

در Talent لول ۲۰ مقدار -۱۰٪ Degen Aura به -۱۵٪ افزایش یافته است.
در Talent لول ۲۰ تغییر ایجاد شده از ۳+ Mana regen به -۳ ثانیه Heavenly Grace.
در Talent لول ۲۵ تغییر ایجاد شده از -۶.۵ ثانیه Heavenly grace cooldown به -۶۰ ثانیه Guardian angel.

ترجمه patch 7.27b قسمت چهارم انجام شد تا دقایقی دیگه قسمت پنجم رو براتون قرار میدیم
امیدوارم از ترجمه patch 7.27b قسمت چهارم راضی بوده باشید

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن