Dota 2اخبار

patch 7.27b منتشر شد قسمت سوم ترجمه

patch 7.27b منتشر شد با قسمت سوم ترجمه در خدمت شما دوستان هستیم تغییرات اساسی بر روی هیروهای دوتا انجام شده در این بخش از Clockwerk تا Clinks ترجمه شد.

patch 7.27b منتشر و رونمایی شد ادامه قسمت دوم

*Clockwerk
مدت زمان باقی موندن ویژن راکت فلیر از ده ثانیه به هشت ثانیه کم شد.

تلنت ها
تلنت لول 15 از +12 استرنج تغییر یافت به یک ضربه بیشتر برای از بین بردن power cogs نیاز است.

*Crystal Maiden
سرعت حرکت از 275 به 280 تغییر یافت و اینتلجنس پایه دو تا بیشتر شد.
شعاع اولتی این هیرو از 835 به 810 کاهش یافت.
تاخیر اولتی هیرو به همراه اقانیم از 2 به 1.75 تغییر کرد.
تلنت ها
تلنت لول 15 از 2- ثانیه کولدان کریستال نوا به 3- تغییر کرد.
تلنت لول 15 از 8%+ مجیک رسیستنس همگانی به +6% تغییر کرد.

*Dark Seer
اجیلیتی هیرو از 12 به 18 افزایش یافت.
ارمور پایه هم به1 کاهش یافت .
مانای مورد نیاز لول وکیوم از 100/130/160/190 به 60/90/120/150 تغییر یافت.
دمیج لول وکیوم از 50/100/150/200 به 100/150/200/250 افزایش یافت
کولدان وکیوم تصحیح شد از 60/50/40/30 به 60.0/50.0/40.0/30.0
اولتی این هیرو وال اف رپلیکا مدت زمان اهسته کردن هیرو های دشمن از 0.75 ثانیه به 1 ثانیه افزایش یافت
تلنت ها
تلنت لول 10 از %10+ اویژن به +75 شعاع لول یک هیرو یعنی ion shell تغییر یافت
تلنت لول 15 از +100 شعاع ion shell تغییر یافت و ion shell الان 400 تا مکث اچ پی میده.
(شما رو هیل نیمکنه، درصد اچ پی رو ثابت نیگه میداره)
تلنت لول 15 از +10 اچ پی ریجن به %+25 دمیج اولتی هیرو تغییر یافت
*Dark Willow
شعاع لول استان لول سه این هیرو از 325 به 360 تغییر کرد
لول سرعت برگشتن هنگام fear اولتی این هیرو از 500 به 600 تغییر کرد
تلنت ها
تلنت لول 10 از +10 اینتلجنس تغییر کرد و به جای ان +0.4 مدت زمان استان افزایش پیدا میکند
تلنت لول 15 از افزایش 30 تا سرعت حرکت تغییر کرد و الان 2 ثانیه کولدان لول دو این هیرو (shadow real)کاهش می یابد
*Dazzle
تلنت لول 10 از افزایش 1.5 مانا ریجن تغییر کرد به 1.75 مانا ریجن
تلنت لول 15 از افزایش 24+ دمیج/هیل به 30+ تغییر یافت
تلنت لول 25 ارمور ریداکشن اولتی هیرو از0.4 به 0.5 افزایش یافت
*Death Prophet
تایم عمل کردن لول یک یا همون کست تایم crypt swarm از 0.4 به 0.2 کاهش یافت
تلنت ها
تلنت لول 20 از 2.5- ثانیه کولدان لول crypt swarm به 3- ثانیه تغییر کرد
تلنت لول 25 به جای 6+ عدد روح در اولتی به +8 عدد روح تغییر کرد.
*Disruptor
شعاع حلقه لول کینتیک فیلد از 340 به 350 تغییر کرد.

باگ لول دو Glimspe این هیرو ک پوزیشن هیرو هیرو های مرده رو در فانتین حساب نمیکرد فیکس شد.
تلنت ها
تلنت لول 10 از 20% مجیک رسیست بیشتر به 2 ثانیه کاهش کولدان لول kinetic field تغییر یافت.
تلنت لول 15 از 3 ثانیه کولدان کمتر برای لول kientic field به 1.5 ثانیه مدت زمان بیشتر برای اولتی static storm تغییر یافت.

patch 7.27b منتشر شد و تغییرات بسیاری در هیروها انجام داده و این تغییرات اساسی در نحوه گیم پلی ایجاد میکند

Doom :
افزایش Armor به مقدار 1
افزایش Attack Range از 175 به 200

افزایش Gold ابیلیتی Devour از 20/80/140/200 به 50/100/150/200
کاهش Regeneration ابیلیتی Devour از 3/7/11/15 به 2/6/10/14

کاهش زمان انیمیشن ابیلیتی Scorched Earth از 1.27 به 0.83

تغییر تلنت لول 10 از Scorched Earth Damage +16 به Doom Duration +2s
تغییر تلنت لول 15 از Doom Duration +3s به Scorched Earth Damage +30

Drow Ranger :
کاهش Base Damage از 60-49 به 58-51
افزایش Movement Speed از 285 به 290
افزایش Armor به مقدار 1

افزایش تلنت لول 10 از Gust Blind +40% به %50+
تغییر تلنت لول 15 از Movement Speed +20 به Multishot Cooldown -6s

Earth Spirit :
افزایش Strength از 21 به 22
تغییر دمیج آلتیمیت از 50/75/100 به 40/80/120
افزایش Radius ابیلیتی Rolling Boulder از 150 به 160

ابیلیتی Enchant Remnant از این به بعد به Earth Spirit این اجازه را میدهد که بتواند خودش را نیز Target قرار دهد (یعنی سنگ کند) و همچنین بر روی خود ابیلتی Boulder Smash را در حین سنگ بودن استفاده کند.

Earthshaker
Earth Shaker
مدت زمان باقی ماندنFissure از 8 به 6.5/7/7.5/8 کاهش یافت
لول Enchant Totem
مقدار انیمیشن اولیه از 0.57 به 0.38 کاهش یافت
تلنت ها:
تلنت لول 10 از +25 دمیج به +20 بیس دمیج تغییر کرد
Elder Titan
بیس strength به اندازه 2 افزایش یافت
باگ نمایش انیمیشن چنلینگ بصورت کامل وقتی که Echo Stomp موقع cast poin کنسل میشد, فیکس شد
لول Astral Spirit
سرعت بازگشت استرال اسپریت از 800 به 900 افزایش یافت
باف استرال اسپریت وقتی که یه اسپریت جدید کست بشه و قبل از اینکه باف قبلی تموم بشه برگرده دیگه رفرش نمیشه.
تلنت ها:
تلنت لول 10 از +8 strength به +10 اتک اسپید تغییر کرد
تلنت لول 20 از +55 اتک اسپید به 100% cleave تغییر کرد

Ember Spirit
ابیلیتی Flame Guard
دمیج بر ثانیه اش از 30/40/50/60 به 25/35/45/55 کاهش یافت
Enchantress
افزایش Intelligence از 3.6 به 3.8 برای هر لول
گردش (Turn Rate) از 0.5 به 0.6 بهبود یافت
اگنیم الان همچنین +150 اتک رنج میده

لول Nature’s Attendanta:
زمان Heal اون از هر 1 ثانیه به هر 0.5 ثانیه کاهش یافت
تلنت ها:
تلنت لول 10 از +15 MS به +20 افزایش یافت
Enigma
دمیج لول Malefice از 30/55/80/105 به 40/60/80/100 تغییر یافت.
تلنت ها:
تلنت لول 10 از +12% Magic resistance به +4 ثانیه Midnight Pulse تغییر یافت
تلنت لول 10 از +150 Eidolon Attack Range به +135 Eidolon Health تغییر یافت
تلنت لول 15 از +0.25 Malefice Stun Duration به +0.35 افزایش یافت
تلنت لول 25 از+6 Demonic Conversion Eidolons به +5 کاهش یافت
Faceless Void
لول Time Walk
اگنیم سپتر AoE از 250 به 350 افزایش یافت
تلنت ها:
لول 15 از 1.2- ثانیه Time Walk به +275 Time Walk کست رنج تغییر یافت
لول 20 از +350 Time Walk کست رنج به 1.75- ثانیه Time Walk تغییر یافت

Grimstroke
اتک رنج از 550 به 575 افزایش یافت
تلنت ها:
لول 10 از +20 MS به +100 کست رنج تغییر یافت
لول 15 از +150 کست رنج به به +20% Ink Swell MS تغییر یافت
لول 20 از +650 Stroke of Fate کست رنج به +800 افزایش یافت
Gyrocopter
بیس Intelligence از 19 به 21 افزایش یافت
لول Homing Missile
زمان راه اندازی از 3 به 2.5 ثانیه کاهش یافت
لول Flak Cannon
کولدان از 20 به 18 کاهش یافت
تلنت ها
لول 10 از +12 دمیج به +16 افزایش یافت
لول 10 از +175 Health به +200 افزایش یافت
لول 20 از +12 Rocket Barrage دمیج به +16 افزایش یافت
Huskar
افزایش Agility به ازای هر لول از 1.4 به 1.8
افزایش 2 تا بیس دمیج
لول Inner Fire
مقدار Knockback از 550 به 400 کاهش یافت
لول Life Break
دیگه به روشان دمیج نمیزنه
تلنت ها:
لول 25 از +150 اتک رنج به +175 افزایش یافت
Invoker
بیس دمیج 2 تا افزایش یافت
لول Forge Spirit
بیس اتک تایم از 1.5 به 1.35 کاهش یافت
لول Melting Strike شون دیگه مانا نمیخواد
لول Invoke دیگه موجب راه اندازی یا شارژ شدن اسپل ها وایتم هایی مثل Magic Stick نمیشه
تلنت ها:
لول 10 از +50 Chaos Meteor Contact دمیج به +30% دمیج Meteor اضافه شد
Io
بیس MS از 280 به 320 تغییر کرد

patch 7.27b منتشر شدنش بازگشت به دوتا1 رو بطوری تداعی کرد

Jakiro
لول Dual Breath
مقدار مانا مورد نیاز از 135/140/155/170 به 140/150/160/170 افزایش یافت
لول Ice Path
مقدار مانا مورد نیاز از 90 به 100 افزایش یافت
تلنت ها:
لول 10 از +275 اتک رنج به +325 افزایش یافت
لول 15 از +275 Health به 1- ثانیه Ice Path کولدان تغییر یافت
Juggernaut
لول Omnislash
الان +40 اتک اسپید هم میده
اتک اسپید این لول از 1.7 به 1.6 کاهش یافت
تلنت ها
لول 15 از +80 Blade Fury Ms به +100
لول 20 از +100 Blade Fury dps به +140

Keeper of the Light
لول Illuminate
زمان چنل از 2/3/4/5 به 2/2.7/3.4/4.1 کاهش یافت(دمیج کلی تغییر نکرده)

لول Will-O-Wisp
دییگه flicker اون توی هر دوره اون دستوری رو که دادی کنسل نمیکنه و اگه دستور جدید صادر بشه اون دستور Queue میشه
تلنت ها:
لول 20 از +250 Chakra Magic مانا به 4- ثانیه Chakra Magic کولدان تغییر کرد

patch 7.27b منتشر شد از قسمت سوم ترجمه راضی بوده باشید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن