Dota 2اخبار

patch 7.27b منتشر شد قسمت اول

کلیت اپدیت patch 7.27b :

از این به بعد آیتم های Abyssal balde , Mjollnir , silver edge و Solar crest دیگر disassembled نمیشوند .( به قطعات کوچک تبدیل نمی‌شوند )

آیتم ها :
Echo saber میتواند disassembled شود .

Veil of Discord
میتواند روی یونیت های invulnarble ( مثل وقتیکه OD کسی را vanish میکند ) اثر کند .

Monkey King Bar
قیمت Recipe از ۳۵۰ به ۵۵۰ افزایش یافت .

Orchid Malevolence
اتک اسپیدش از ۳۰ به ۲۵ کاهش یافت .

Hand of Midas
قیمت Recipe از ۱۸۵۰ به ۱۷۵۰ کاهش یافت .

هیرو ها:

Abaddon
HP Regen پایه از 0 به 0.5 افزایش یافت .

mist coil :
کست رنج اش از ۵۰۰ به ۵۷۵ افزایش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول بیست از ۷۰+ دمیج به ۸۰+ دمیج افزایش یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۳۴۰ AoE mist coil به ۳۷۵ افزایش یافت .

Alchemist
Unstable concoction :
محدوده موثر این ابیلیتی از ۲۰۰ به ۲۵۰ افزایش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول بیست از ۳۵۰+ دمیج Unstavle concoction به ۴۰۰+ افزایش یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۴۰+ ریجن Chemical rage به ۵۰+ افزایش یافت .

Ancient Apparition
Ice vortex :
مانا کاست این ابیلیتی از ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ به ۴۰/۵۵/۷۰/۸۵ کاهش یافت .

تلنت ها :
لول ۱۰ از ۱۴۰+ اتک رینج Chiling touch به ۱۷۵+ افزایش یافت .
لول ۲۰ از ۶۵+ دمیج Chiling touch به ۷۰+ افزایش یافت .

Anti-Mage
رشد اگیلیتی از ۳ به ۲.۸ کاهش یافت .

تلنت ها :
لول ۱۰ از ۱۰+ استرنج به ۹+ کاهش یافت .
لول ۲۵ از ۴۵- ثانیه کولداون Mana void به ۵۰- ثانیه افزایش یافت .

Arc Warden
ارمور پایه به مقدار ۱ افزایش یافت .
اگیلیتی از ۲.۴+۱۵ به ۲.۵+۱۶ افزایش یافت .

لول Spark Wraith :
زمان لولش از ۵۰ به ۴۵ ثانیه کاهش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ٪۶+ کولداون ریداکشن به ۳۵۰+ کست رنج Flux تغییر یافت .
تلنت لول ۱۰ از ۳۰+ اتک اسپید به ۲۰۰+ HP تغییر یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۳۲۵+ کست رنج Flux به ٪۱۵+ کولدلون ریداکشن تغییر یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۲۵۰+ جان به ۵۰+ اتک اسپید تغییر یافت .

Axe
لول Culling blade :
حداکثر دمیج حریف برای مردن از ۲۵۰/۳۲۵/۴۰۰ به ۲۵۰/۳۵۰/۴۵۰ افزایش یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۸+ استرنج به ۲۵+ اتک اسپید تغییر یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۳۵+ اتک اسپید به امکان انجام counter helix در هنگام اتک زدن تغییر یافت .
تلنت لول ۲۰ از امکان انجام counter helix در هنگام اتک زدن به ۱۵۰+ حداکثر HP حریف برای Culling blade تغییر یافت .

Bane
اتربیوت های پایه از ۲۳ به ۲۲ تغییر یافتند .

Brain sap :
مانا کاست این لول از ۹۰/۱۱۵/۱۴۰/۱۶۵ به ۱۱۰/۱۳۰/۱۵۰/۱۷۰ تغییر یافت .

تلنت ها :
لول ۱۵ از ٪۷+ اسپل آمپلیفیکیشن به ٪۹+ افزایش یافت .
لول ۲۰ از ۴۰+ سرعت به ۳۰+ تغییر یافت .

Batrider
رشد اگیلیتی اش از ۱.۵ به ۱.۸ افزایش یافت

sticky naplam :
میزان کاهش turn rate اش از ۷۰٪ به ٪۴۰/۵۰/۶۰/۷۰ کاهش یافت .

Flaming Lasso :
رنج دومین هدف ( بوسیله اقانیم ) از ۴۵۰ به ۵۵۰ افزایش یافت .

تلنت ها :
لول ۱۵ از ۲+ ثانیه زمان FlamebreakBurn به ۵+ دمیج Sticky naplam تغییر یافت .
لول ۲۵ از ۸- ثانیه کولداون Flamebreak به ۱۰- افزایش یافت .

Beastmaster
Call of the wild boar :
مانا کاستش از ۵۰ به ۶۰/۶۵/۷۰/۷۵ افزایش یافت .
Wild axes :
مانا کاستش از ۸۰/۸۵/۹۰/۹۵ به ۸۰ تغییر یافت .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۵ از ۱۴- ثانیه کولداون Hawks به ۲۰۰+ نایت ویژن تغییر یافت .
تلنت لول ۲۰ از ۴۰۰+ جان به ۴۵۰+ افزایش یافت .
تلنت لول ۲۵ از ۸۰+ دمیج Wils axes به ۱۰۰+ افزایش یافت .

Bloodseeker
رشد اینتلجنس از ۱.۷+۱۸ به ۲.۰+۲۱ افزایش یافت.

bloodrage :
کلا تغییر کرد . از این به بعد اتک اسپید را به میزان ۵۰/۸۰/۱۱۰/۱۴۰ افزایش میدهد ، همچنین به شما ۶/۱۲/۱۸/۲۴ اسپل آمپلیفیکیشن میدهد . ولی ۲.۴/۲.۶/۲.۸/۳ درصد از مکث جانتان را میکشد. به خودی ها نصف اتگ اسپید مشخص شده را میدهد .۸ ثانیه بافش بر روی شما می‌ماند. کولدانش هم به ترتیب ۱۴/۱۲/۱۰/۸ثانیه است . مانا کاستش هم ۲۵/۳۰/۳۵/۴۰ است . و نکته مهم و اصلی ، با این ابیلیتی نمیتوانید خودکشی کنید !!
همچنین این ابیلیتی از این به بعد بدون اینکه دخالتی در سرعت شما داشته باشه ، میتواند استفاده شود .

Thirst
این ابیلیتی دیگر اتک اسپید نمیدهد . از این به بعد بمیزان ۶/۹/۱۲/۱۵ درصد مکث جان کریپ و ۱۲/۱۸/۲۴/۳۰ درصد مکث جان هیروی کشته شده را هیل میکند . البته اگر در رنج ۳۰۰ کریپ یا هیروی دینای شده باشید ، فقط نصف مقدار مشخص شده هیل میشوید .

تلنت ها :
تلنت لول ۱۰ از ۵+ ارمور به ۶+ افزایش یافت .
تلنت لول ۱۰ از ۲۰+ اتک اسپید به ۳۰+ اتک اسپید لول Bloodrage تغییر یافت .
تلنت لول ۱۵ از ۶۰+ Blood rite damage به ۷۵ + افزایش یافت .

patch 7.27b قسمت بعدی رو هم براتون تا دقایقی دیگه میزاریم.
امیدوارم تا اینجای کار از ترجمه patch 7.27b راضی بوده باشید

امتیاز کاربران: هنوز امتیازی ثبت نشده!
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن